september 17, 2023

Styrketräning för barn och ungdomar

Idag vet vi att många barn och ungdomar mår dåligt psykiskt. Forskning som är gjord på senare tid visar en mängd olika hälsofördelar med att styrketräna på gym. En av de kanske absolut viktigaste fördelar har visat sig vara bättre självkänsla och självförtroende som också påverkar många andra områden i livet.

Genom att lära ut rätt teknik och förstå grunderna inom styrketräning kan barn klara sig bättre på egen hand i träningen och även våga vistas i en miljö som kan kännas läskig eller främmande. Dessutom har jag noterat att barn har otroligt lätt att lära sig motoriken i nya övningar vilket också stöds av forskning. Sist vill jag också lyfta hur viktigt styrketräning är för den mentala aspekten, att utveckla sin tro på sig själv och sin förmåga till att klara vissa övningar eller rörelser.

Vi hoppas kunna påverka fler barn och ungdomar att vilja gå till gymmet och få med sig tips och teknik för att underlätta sin egen träning.

Läs gärna mer här:

https://www.idrottsforskning.se/det-viktigaste-du-behover-veta-om-styrketraning-for-barn/