Vad innebär personlig träning

Personlig träning handlar om att lägga upp en individuell plan för just dig. I ett första möte med din personliga tränare genomförs en gedigen behovsanalys, rörlighets analys och därefter en rekommenderad plan baserat på vilka mål just du har med din träning. Det finns flera olika typer av personlig träning, det vanligaste är individuell träning men det finns också möjlighet att träna tillsammans med andra som till exempel PT duo eller PT smallgroup. PT-duo innebär 2-3 personer och PT smallgroup är oftast 4-8 personer.

Är det värt att ha en PT?

Börja med att fråga dig själv: Uppnår jag de resultat jag vill få ut av träningen? Genom att ställa sig frågan så har du säkert svaret på om du är i behov av en PT. Svarar man nej så kan man fråga sig själv varför för att bli medveten om vad det är som gör att du inte får de resultat som du önskar. Du kommer nämligen få den frågan av oss eftersom det är där nyckeln oftast ligger och det är där vi kan göra skillnad. Det finns fler studier som visar att dem som tränar med PT når sina mål just för att man får hjälp med de bitar där det har fallerat när det kommer till realistisk målsättning, en tydlig plan och en långsiktighet som ger hållbarhet i träningen och livsstilen.

Visst kostar det att anlita en PT men vad kostar följden av ohälsa som smärta, övervikt, stress, psykiskt lidande etc? Sätter man det i perspektiv så kan man se det som en investering i dig själv, en ökad livskvalitet och en väg till en hållbar livsstil som kan hålla livet ut. Det handlar mycket om prioriteringar så fundera gärna hur viktig hälsan är för dig och hur mycket du faktiskt investerar i den. Jag hade en blivande klient som argumenterade högt med sig själv: “Jag åker runt i en bil för en halv miljon men lägger inte ens bråkdel på min egen hälsa”. För min klient vart det väldigt tydligt när man satte det i perspektiv.

Vad är en bra personlig tränare?

För oss handlar personlig träning om att sätta individen i fokus och hela tiden utgå från personens förutsättningar och behov. Det gör vi med en tränings- och behovsanalys. Här vill vi samla information om hur vardagen ser ut, jobb, tränings bakgrund, skador/sjukdomar, motivation och hälsa i övrigt. Allt för att få en så bra bild som möjligt och kunna individanpassa planen mot ett gemensamt uppsatt mål. Vilka mål man har kan vara väldigt olika, många säger att de vill må bra exempelvis. Då behöver vi ta reda på vad som är  må bra för den personen, vilka önskemål och preferenser som finns och rent konkret saker som personen mår bra av. Andra kan ha specifika och tidsstyrda mål som att klara en svensk klassiker inom 2 år eller kunna jogga utan smärta eller få en snyggare kropp. Vill du läsa mer om vad våra kunder säger kan du klicka här

Hur ofta ska man träna med PT?

När du träffar oss så får du en rekommendation utifrån pusselbitarna från konsultationen. Där presenteras en tidsram, utvärdering, uppföljning samt vikten av kontinuitet. Att säga exakt hur ofta och hur mycket man ska träna med PT är svårt på förhand. Ett klassiskt svar från en PT bör vara “Det beror på”. För det gör det verkligen.

Generellt sett behöver du träna minst 1 gång/vecka med PT inledningsvis och samtidigt träna på egen hand en gång för att få två pass i veckan vilket studier visar är tillräckligt för att kunna göra stor skillnad för hälsan. Det är lika viktigt att bygga rutinen att träna, göra det till en naturlig del av livet och vardagen och känna när den sitter att det är något du inte vill vara utan. Rutinen tar oftast längre tid än vad man tror vilket gör det ännu viktigare med en bra plan, upplägg och coaching för att hantera de motgångar, avbrott och bristande motivation som kan uppstå på vägen. Studier visar även där att de som tränar med PT regelbundet minst 6 månader lyckas behålla rutinen i större utsträckning jämfört med de som slutar/tränar enbart själv efter kortare tid.

För att läsa mer om våra tjänster och priser klicka här

Tre att ta med!

Personlig träning bygger på dina förutsättningar och behov.

Personlig träning förutsätter en realistisk plan med uppföljning och utvärdering som ser till att du når uppsatta mål.

Personlig träning innebär att du även utbildas hur du ska tänka kring din träning och få coaching i andra hälsoaspekter för att skapa en helhet.

Referenser: