Friskvård för företag

Friskvård för företag, varför är det så viktigt?

Vi vet att en verksamhet med frisk, stark och glad personal är en sund verksamhet som i sin tur också kommer bidra till en mängd positiva effekter. Efter att ha gjort lite research om vad det faktiskt kostar ett företag med inaktiv personal och även vad det kan ge med rätt friskvårdsaktiviteter tänkte vi dela med oss av några fakta: 

  • Vilka levnadsvanor, d.v.s. kost- och träningsvanor påverkar företagets hela verksamhet (Myndigheten för arbetsmiljökunskap, 2019). Forskning visar att avkastningen för investeringar för hälsofrämjande insatser ligger mellan 0,5 och 2,73 gånger insatsen. Det betyder att en investering på 100 000:- som bidrar till starkare och friskare personal kan ge upp till hela 273 000:- tillbaka på resultatet. Förändringar har dessutom större sannolikhet att lyckas om de sker i ett sammanhang till exempel på en gemensam yta (Myndigheten för arbetsmiljökunskap, 2019). Det vill säga träning som sker tillsammans i grupp på ett gym eller på arbetsplatsen har en indirekt positiv påverkan på resultatet. 
  • Personal som är inaktiv och inte tränar regelbundet och har dålig kondition orkar endast använda 20-25% av sin maxkapacitet på jobbet. Det betyder att träning som bidrar till en sundare livsstil kommer bidra till ökad effektivitet hos de anställda. Dessutom minskar även risken för att bli sjuk då immunförsvaret förbättras.
  • Att ha sjuk personal kostar företaget mer pengar än många tror. Enligt en rapport av arbetsmiljöverket gjord 2018 påvisar att kostnaden för en sjukskrivning uppgick till hela 100 000 kronor per person (Arbetsliv, 2018).


Vad gör vi på well365?

Vi på Well365 vill gärna finnas med och hitta den bästa lösningen för just ert företag och på så sätt öka antalet aktiva på arbetsplatsen. Idag jobbar vi tight med flertalet företag runt om i Sverige. Det finns flera olika sätt att satsa på hälsa i en organisation och några exempel på de friskvårdsaktiviteter som vi jobbar med är:

  • Gruppträning – det vanligaste är träning 1 gång i veckan med personlig tränare. Här skräddarsys ett upplägg baserat på hur arbetet ser ut, vanligt är exempelvis kontorsarbete vilket ställer krav på rörlighet och träning för att stärka upp hållningen. Normalt sett är ett träningspass 55 minuter och inkluderar 3 olika block bestående av rörlighet, styrka & konditionsträning samt nedvarvning & stretch. Denna träningsform är även väldigt bra för att öka engagemang och teamkänsla bland de anställda som vi vet är en viktig faktor i att personal stannar på sin arbetsplats.
  • Motiverande samtal – På ett företag förekommer personer som inte vill träna eller göra någon som helst insats kring sin hälsa. Här föreslår vi ett första samtal med någon av våra tränare i syfte att gå igenom eventuella hinder. Samtalet berör personens mål och motivationsfaktorer så vi kan ta fram en plan för nya levnadsvanor i syfte att uppnå en bättre hälsa.
  • PT individuellt eller i mindre grupp – Här lägger vi upp ett individuellt upplägg baserat på personens behov. Oftast handlar det om personer som är ovana med träning och inte har några träningsvanor för tillfället. Vi tar även hänsyn till särskilda hälsotillstånd som är en viktig aspekt i att förstå och jobba fram en lämplig plan med kost & träning.
  • Digitala träningspass anpassat för er som sitter på kontor – vi tar fram specifika träningspass baserat på arbetssituation och önskemål. Fördelen med digitala träningspass är att det går att göra var som helst och när som helst. Vi kan även anpassa träningspassen att de enkelt gör att göra på kontoret i vanliga arbetskläder. Fördelen med digitala träningspass är att vi inte har någon begräsning på hur många som kan vara med.

Vad säger våra kunder om träningen med oss?

USF AB

”Vi på UFS AB erbjöd de mest otränade och överviktiga på företaget gruppträning för att nå en bättre hälsa och viktnedgång.

Mycket uppskattat med styrd anpassad träning med Well365.
Alla i gruppen har gått ner i vikt samt fått minskat midjemått och har hittat en träningsform de kan ta med sig hem.

Kostnaden återbetalades i form av bättre hälsa & piggare personal.

Värt varenda krona!
Dick på UFS AB”

Galore Electro Uppsala

”Vi har kört företagsträning med Well365 i ungefär ett år, och kan verkligen rekommendera detta till andra företag.

De har varit otroligt flexibla när det gäller att hitta övningar som passar alla, oavsett eventuella skador och tidigare träningsvana.
De är också duktig på att peppa oss att göra ”det lilla extra” varje träningspass.

Träningen har gett oss ny kunskap om styrketräning, kroppskontroll och kostens inverkan på kroppen.


Men framför allt har den gett oss nya muskler, massor av energi och mer glädje och gemenskap i teamet!”

MediaFlow Europe

”Träningsupplägget med Well365 har så här långt varit mycket uppskattat här på Mediaflow och någonting som skapat mycket entusiasm!
Vi ser fördelar med att få bättre rörlighet och styrka, och därmed mindre skador och krämpor.
Kontorsarbete resulterar ofta i stelhet, vilket kan undvikas vid rätt träning.
Vi hoppas också få tips och råd om hur vi kan lägga upp vår individuella träning på egen hand, för ett mer hälsosamt och skadefritt liv. 
Sannolikt så resulterar detta även i mindre sjukfrånvaro och mer energi på jobbet.
Slutligen så är det såklart inte fel att få till det visuella – snyggare form.”

Referenser:

Arbetsliv. (27 november 2018). Dolda kostnader för långtidssjuka medarbetare. https://www.prevent.se/arbetsliv/mer/2018/dolda-kostnader-for-langtidssjuka-medarbetare/

Bergström, B., Lundgren, P.E. & Flessa, G. (2008). Grafisk kommunikation. (4. uppl.) Liber.

Ekblom-Bak, E., & Ekbolm, B. (2012). Långvarigt stillasittande är en metabol riskfaktor. Läkartidningen 109(34–35) 1467-1470

Gabrielsson, R. (u.å). Marknadsföring. SBF. https://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/filer/blanketter-gamla-sidan/utbildningsmaterial/marknadsforing.pdf


Myndigheten för arbetsmiljökunskap. (2 maj, 2019). Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen.
https://mynak.se/publikationer/riktlinjer-for-halsoundersokningar-via-arbetsplatsen/

Olsson, M., & Thelin, L. (2015). Återhämtning skönt för kroppen och själen
En kvalitativ studie om hur personer med stillasittande arbete upplever rörelsepauser. [Examensarbete, luleå tekniska universitet]. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1027934/FULLTEXT02

Pišot Rado. (2021). Physical inactivity – The human health’s greatest enemy. Slovenian Journal of Public Health, 61(1), 1–5. DOI: https://doi.org/10.2478/sjph-2022-0002

Gallup – https://www.gallup.com/workplace/349484/state-of-the-global-workplace-2022-report.aspx

Benify – https://info.benify.se/ladda-ner-rapporten-om-framtidens-arbetsliv?hsCtaTracking=3946e25f-9734-4130-8dc3-38628bbb49b8%7Cf62da963-f301-4f38-a5f8-f6d3a8fedb00