Styrketräna en led i taget för bättre stabilitet

I många fall då ökad styrka och-/eller muskelmassa är målsättningen förekommer övningar där bägge armar/ben arbetar samtidigt d.v.s. bilaterala övningar. Vanligtvis innebär sådana övningar även att du orkar lyfta förhållandevis mer vikt (fler kilon). Tänk knäböj, bänkpress, latsdrag, marklyft, rodd, benpress, militärpress osv.

Som i de flesta lägen när det kommer till balans så behövs allt i lagom mängd. Bilaterala övningar är effektiva för att få hög belastning och öka muskelmassa och styrka, men om vi aldrig låter var sida jobba för sig kan det leda till problem.

Det svåra i situationen är att du aldrig riktigt vet hur mycket arbete varje enskild arm/ben utför. Det skulle kunna vara 50/50 eller 40/60, det vet vi inte. Om du utför en knäböj på ett ben i taget, utan att det andra benet får ha kontakt med golv/bänk el dyl. så kanske du märker att höger jobbar felfritt men vänster vinglar och sätter stopp innan du kommer ner på samma djup. (Givetvis finns det en rad olika anledningar, som inte bara är bristande stabilitet och styrka, som kan vara orsaken till att du inte presterar lika bra på bägge ben. Men nu tar vi det som exempel)

Vad innebär detta? Någonting i kedjan av muskler ner i vänster ben är inte lika stabilt/starkt som motsvarande kedja i höger ben. Vilket ben tror du drar det största lasset när den enda uppgiften är “pressa!”?

Innebär detta att knäböj är en dålig övning? Absolut inte. Knäböj är en av våra mest grundläggande funktioner och är så mycket mer än en övning i gymmet. Alla bör göra knäböj, oavsett om du står med en skivstång på axlarna eller ej.

Men när vi sett en skillnad i stabilitet kan det dock vara en bra ide att lägga in någon form av unilateral knäböj för att stärka den svagare sidan och “jämna ut” kapaciteten. Innebär detta att om vänster ben blir starkare, så att det jobbar lika väl som höger, så blir den vanliga knäböjen starkare? Nej, inte nödvändigtvis.

“Varför ska jag göra enbensböj då?” Om du belastar benen olika så finns det rimligtvis annan ojämn belastning genom kroppen. Om allt i kroppen jobbade lika hårt så skulle inte den ena sidan producera mer kraft än den andra. En ojämn kraftfördelning kan därigenom ge upphov till skador i form av exempelvis överbelastning eller smärta, antingen i den starkare eller den svagare kedjan.

Ska vi bredda perspektivet ännu mer så kan vi ställa oss frågan “Vad händer när jag hamnar i ett läge där det svagare benet måste arbeta själv?” Tänk ett löpsteg, trappsteg, snabb vändning, att du halkar eller snubblar.

Sammanfattningsvis så kan vi säga att ojämnt arbete sannolikt inte är det mest optimala sättet för din kropp att arbeta på, i alla fall inte om du vill hålla dig stark och skadefri i många år framöver. Med så jämn kapacitet som möjligt genom kroppen, där alla delar kan hantera kraft effektivt var och en för sig, men även tillsammans, har vi balans och styrka i en frisk och funktionell kropp. Vad gör vi för att ta oss närmare det? – Enbensböj!